Serveradministration kræver indsigt og tid

Administration af egen server

Hvis man planlægger selv at administrere sin hjemmeside, bør man gøre sig en række overvejelser.

De fleste hjemmesideejere har primært fokus på at skabe nyt indhold og vedligeholde/forbedre hjemmesiden, som ofte blot er en del af det at drive hele virksomheden.

Derfor vil der sjældent være interesse i eller ressourcer (ikke mindst tid) til at administrere databaser (f.eks. forbedringer, sikkerhed og fejlfinding), etablering og vedligehold af backup, e-mailadministration, administration af diskplads, opdatering af operativsystem (f.eks. i forhold til fejl og sikkerhed) og mange andre opgaver.

Men omkostninger er naturligvis altid en faktor i en hvilken som helt virksomhed. At betale for teknisk hjælp kan belaste budgettet betragteligt for en nystartet virksomhed.

Konsulenttimer kan kost alt fra nogle få hundrede kroner til flere tusinde. Betaler man for konsulenter i den lave ende af skalaen, risikerer man dog ydelser af et lavt fagligt niveau, som end ikke kan retfærdiggøre den lave pris. I den anden ende risikerer man at konsulenten dræner virksomheden for likvid kapital.

Udgiften til en fastansat vil typiske ligge i midten af dette spænd, når man indberegner løn, hardware, efteruddannelse o.s.v. Ofte har man mulighed for at betale for server- og/eller hjemmesideadministration som en del af hostingpakken. Prisen vil typisk være lavere, end hvis der hyres uafhængige konsulenter, til gengæld vil personalet ofte være involveret i at administrere adskillige andre servere og hjemmesider. Derfor vil deres fokus på netop ens egen virksomhed formentlig være ret begrænset.

Nye hjemmesideejere føler sig ofte lidt afskrækket af de krav, der stilles i forhold til administration af server eller selve hjemmesiden. Men sætter man sig lidt ind i sagerne, vil man ofte opleve, at den påkrævede viden er mere begrænset end først frygtet. Administration kræver typisk opgaver af ret elementær og ensformig art. Det kan hurtigt læres. Det kan anbefales at få lidt erfaringer ved at bruge en testside eller gratis hostingservice. Således er der ingen risiko eller omkostninger forbundet – andet end den tid der investeres.

Når de indledende forhindringer er passeret, kan administrationen klares forholdsvist hurtigt og nogle finder det ligefrem interessant. Det giver hjemmesideejeren bedre mulighed for at have kontrol over det samlede produkt. Desuden er der en vis tilfredsstillelse ved selv at finde ud af tingene, selvom man måske ikke har lyst til selv at stå for det i al evighed.

En anden fordel ved at drage sine egne erfaringer er, at man lettere vil kunne vurdere den ydelse, som en eventuel konsulent eller fastansat leverer. Det er meget nemmere at bedømme, om tredjepart laver en korrekt vurdering af et problem, hvis man selv har haft problematikken tæt inde på kroppen.

Enhver hjemmeside afhænger af en række faktorer (ofte ikke synlige) for fortsat at fungere hensigtsmæssigt. Ikke desto mindre er det er faktum, at de ikke altid fungerer som ønsket. Beslutningen om selv at håndtere sådanne problemer, afhænger af ens tilgængelige tid og evner. Med andre ord skal man lave en helt ordinær cost-benefit analyse, inden beslutningen træffes.-