Det handler om serverens ydevene

Båndbredde og serverbelastning

To meget vigtige parametre for serverens ydeevne omhandler båndbredde og serverbelastning.

Med båndbredde menes den tilgængelige mængde netværkskapacitet, men termen gaber faktisk over to forskellige aspekter. ”Båndbredde” kan betyde den mængde netværkskapacitet, der gives til webtrafik (frem og tilbage) på et hvilket som helst tidspunkt. Andre gange bruges begrebet båndbredde til at beskrive den mænge webtrafik, der tillades indenfor et vist interval – typisk en måned. Begge definitioner er vigtige.

Når filer overføres, e-mail sendes og modtages og der skabes forbindelse til hjemmesider, forbruges der båndbredde. Det kan sammenlignes med at lede vand igennem et rør. Rør kan variere i størrelse og mængden af det vand, der sendes igennem, er heller ikke konstant.

Den månedlige totale båndbredde er en begrænsning, som hostingudbyderen sætter for hjemmesider for ligeligt at dele en begrænset ressource. Hostingudbyderen overvåger derfor hjemmesider for at sikre sig, at én ikke forbruger al netværkskapaciteten ved et uheld eller helt bevidst.

I teknisk sammenhæng omhandler ydeevnen typisk selve CPU-forbruget. CPU’en (Central Processing Unit) er den komponent i en computer, som behandler instruktioner fra programmer, bestemmer hvordan hukommelsen skal anvendes, flytter filer fra ét sted til et andet og meget mere.

Enhver handling, der udføres, forbruger en mængde CPU og dens rolle er så ”central” (deraf navnet), at den nærmest er blevet et synonym for selve computeren. Folk peger på deres computer og siger: ”Det er min CPU”. Men computeren har faktisk brug for hukommelse, diskdrev og mange andre komponenter for at virke.

Ydeevnen henviser under mere generelle omstændigheder til forbruget af alle disse komponenter totalt set.

Diskdrev kan have travlt med at hente filer, hvilket de gør i bidder. Efterfølgende bliver de sammensat i hukommelsen og til sidst præsenteret på skærmen. Alt dette kontrolleres af instruktioner, der administreres af CPU’en.

Hukommelsens kapacitet er begrænset. Det er ofte sådan, at ikke alle programmer kan bruge al den hukommelse de har brug for samtidig. Bestemte rutiner i operativsystemet afgør, hvem der får hvor meget og i hvor lang tid. Således deles den totale mængde imellem ”konkurrerende” processer.

Så hvor belastet en server er på et givent tidspunkt eller indenfor et givent tidsrum afhænger af, hvor belastet én eller flere af disse komponenter er.

Men hvorfor bør man bekymre sig om det? Det bør man, fordi enhver hjemmesideejer har brug for at forstå, hvorfor en server bliver langsom eller måske ikke reagerer på input. Med denne viden har man mulighed for at optimere brugen af sin server.

Når man deler en server med andre hjemmesider, hvilket er meget normalt, så belaster den trafik, de andre hjemmesider genererer, den fælles server, hvilket kan have indflydelse på ens egen hjemmeside. Der er ikke meget man kan gøre for at påvirke den situation. Men hvis man er bevidst om, at det finder sted, kan man forespørge hostingudbyderen om at flytte ens hjemmeside til en mindre belastet server.

Med en dedikeret server vil man have meget mere kontrol over forhold som ydeevne. Man kan optimere de enkelte sider på ens egen hjemmeside, forbedre en database eller gennemføre mange andre aktiviteter, som maksimerer gennemløbet. Ens brugere vil opleve hurtigere adgang til sider og dermed få en bedre brugeroplevelse.-