En domæneændring igangsætter en kædereaktion

Hvad sker der, når man ændrer et domænenavn?

Der bliver løbende registreret nye domænenavne og navne registreret tidligere udløber. Nogle gange skyldes det simpelthen forsømmelse. Den oprindelige ejer af domænenavnet har måske bevidst valgt ikke at forny det og det bliver således ledigt for andre.

Hvis man ønsker at ændre sit domænenavn, vil der typiske være to trin involveret: Frigivelse af det gamle navn og købet af det nye. Men på samme måde som postvæsenet kan have svært ved at levere breve/pakker til en person, som har taget navneforandring, kan det også give problemer at ændre et domænenavn.

Et af de største problemer skyldes det faktum, at en hvilken som helst navneændring kræver en ændring i tusindvis af DNS-servere rundt omkring i hele Verden. DNS (Domain Name System) er den række af soft- og hardwarekomponenter, der giver mulighed for at matche domænenavne op imod IP-adresser. Det er jo reelt IP-adresser der anvendes, når én computer kommunikerer med en anden.

Bemærk at der ikke nødvendigvis altid er en til en sammenhæng imellem et domænenavn og en IP-adresse. Én IP-adresse kan have flere domænenavne og ét domænenavn kan have flere IP-adresser. Det vil der dog blive set bort fra i det følgende for at gøre forklaringen mindre kompleks.

DNS-servere over hele verden vedligeholder en intern database, som matcher domænenavnet op imod en IP-adresse. Ikke alle servere indeholder alle eksisterende ”par” af domænenavne/IP-adresser. En række komplekse rutiner gør det muligt at videresende en forespørgsel, hvis den aktuelle DNS-server ikke ligger inde med de ønskede oplysninger. Når man køber et domænenavn, som tidligere var knyttet til en given IP-adresse, er sandsynligheden for at man også overtager denne IP-adresse minimal.

I det usandsynlige tilfælde at man skulle købe domænenavnet Yahoo.com, ville man med ret stor sikkerhed ikke også få IP-adressen, som navnet er matchet op imod (med mindre man altså køber hele virksomheden Yahoo!). Så resultatet af en sådan tænkt ændring vil altså være, at koblingen domænenavn/IP-adresse er anderledes end tidligere.

Det samme er tilfældet, hvis man ønsker at beholde sin IP-adresse men ønsker at ændre domænenavnet, som det er associeret med. I begge tilfælde vil der ikke længere være tale om det samme ”par”.

Humlen er den, at når ændringen igangsættes, bliver verdens DNS-databaser ikke opdateret med det samme. Ser man bort fra den trods alt begrænsede hastighed, som computere og netværk arbejder med (og ikke medtager den menneskelige faktor hvis/når ændringen foretages manuelt på én eller flere servere), så ligger forklaringen i et begreb, der kaldes ”caching”.

For at kunne kommunikere mest effektivt så er DNS-servere designet til at formode, at der sjældent vil ske ændringer. Det kan igen sammenlignes med postvæsenet, som ikke forventer, at folk tager navneforandring eller flytter postadresse hele tiden. Da det som regel holder stik, bliver parret domænenavn/IP-adresse cachet. En cache er en række lagrede informationer, som genbruges, så nye informationer ikke hele tiden behøver at bliver kommunikeret for hver forespørgsel efter en hjemmeside eller andre data.

En række af DNS-servere videresender forespørgslen til den sidstkendte adresse. Der er typisk mere end ét system imellem ens egen computer og den server, man ønsker at kommunikere med. Oftest vil det være ens nuværende navn/adresse. Når man ændrer navnet, er der ikke længere tale om et gældende (validt) ”par”. For at videreformidle det nye par bestående af domænenavn og IP-adresse, skal cachen opdateres.

Noget tilsvarende sker, når man opretter et helt nyt domænenavn. Det navn bliver i første omgang knyttet til en IP-adresse og oplysninger om dette par skal så kommunikeres ud til DNS-servere over hele Verden. Men DNS-servere udfører først denne handling, når de bliver bedt om det, ved at der bliver forespurgt efter informationer på en fremmed server. Blandt andet derfor, men primært på grund af caching, kan der gå lidt tid, før et nyt par bliver kendt på hele internettet. En cache kan udløbe og blive opdateret i løbet af nogle få minutter eller timer. Det varierer.

Tidsrummet kan være en time eller mindre, hvis stien imellem ens egen computer og webserveren er ukompliceret og kun en enkelt DNS-server behøver at blive opdateret. Det kan dog også tage op til 48 timer eller mere. Selvom det ”officielle” tidsrum, som det ofte bliver estimeret af registranter, er imellem 24 og 48 timer er gennemsnittet tættere på 6 timer. Men der er altså tale om et gennemsnit.

I den mellemliggende tid kan der ske forskellige ting. Det mest nærliggende er, at da domænenavnet/IP-adresse parret ikke kan bestemmes korrekt, kan man ikke få adgang til den gamle version (i det sjældne tilfælde at den stadig er tilgængelig via det pågældende navn/IP-adresse) eller der meldes simpelthen tilbage, at der ikke findes et sådant navn på den adresse.

Så når man registrerer et nyt domænenavn eller køber et eksisterende, bør man etablere hjemmesiden men undgå at reklame for det i mindst et par dage. Det er bedre at vente lidt med at få besøgende end at risikere, at de får en fejlmeddelelse.-